MUO-009497/08: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/08: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir