MUO-009497/09: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/09: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir