MUO-009497/10: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/10: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir