MUO-036837/06: Pladanj (okrugli, dio servisa za jelo): pladanj, okrugli
MUO-036837/06: Pladanj (okrugli, dio servisa za jelo): pladanj, okrugli