MUO-008345/31: Dva mladića: fotografija
MUO-008345/31: Dva mladića: fotografija