MUO-039710: Riječni pejsaž: negativ
MUO-039710: Riječni pejsaž: negativ