MUO-039711: Riječni pejsaž: negativ
MUO-039711: Riječni pejsaž: negativ