MUO-039715: Riječni krajolik: negativ
MUO-039715: Riječni krajolik: negativ