MUO-036337: Majka Božja: skica za mozaik
MUO-036337: Majka Božja: skica za mozaik