MUO-013154: Fotografije Petra Kocjančića: fotografska mapa;fotografija