MUO-044424/01: Lječilišna zgrada sa šetnicom: arhitektonski nacrt
MUO-044424/01: Lječilišna zgrada sa šetnicom: arhitektonski nacrt