MUO-044424/02: Lječilišna zgrada sa šetnicom - presjek: arhitektonski nacrt
MUO-044424/02: Lječilišna zgrada sa šetnicom - presjek: arhitektonski nacrt