MUO-044424/04: Lječilišna zgrada sa šetnicom - tlocrt: arhitektonski nacrt
MUO-044424/04: Lječilišna zgrada sa šetnicom - tlocrt: arhitektonski nacrt