MUO-044809/01: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež
MUO-044809/01: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež