MUO-044809/02: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež
MUO-044809/02: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež