MUO-044809/03: Crtež dijelova seljačke kuće i hambara: arhitektonski crtež
MUO-044809/03: Crtež dijelova seljačke kuće i hambara: arhitektonski crtež