MUO-044809/04: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež
MUO-044809/04: Crtež dijelova seljačke kuće: arhitektonski crtež