MUO-044809/11: Crtež crkve manastira Privina Glava na Fruškoj Gori: arhitektonski crtež
MUO-044809/11: Crtež crkve manastira Privina Glava na Fruškoj Gori: arhitektonski crtež