MUO-044809/13: Crtež detalja kapitela i ornamentike lukova đakovačke katedrale: arhitektonski crtež
MUO-044809/13: Crtež detalja kapitela i ornamentike lukova đakovačke katedrale: arhitektonski crtež