MUO-044809/27: Crtež tornja franjevačke crkve u Šarengradu: arhitektonski crtež
MUO-044809/27: Crtež tornja franjevačke crkve u Šarengradu: arhitektonski crtež