MUO-044809/35: Crtež slavonske seljačke kuće / Detalji drvenih elemenata: arhitektonski crtež
MUO-044809/35: Crtež slavonske seljačke kuće / Detalji drvenih elemenata: arhitektonski crtež