MUO-049072: Hotelska (2-924): vaza
MUO-049072: Hotelska (2-924): vaza