MUO-010635/05: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker
MUO-010635/05: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker