MUO-010635/06: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker
MUO-010635/06: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker