MUO-010635/07: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker
MUO-010635/07: Čašica za liker (dio servisa): čašica za liker