MUO-026867/02: Vilica za posluživanje salate: vilica za posluživanje salate
MUO-026867/02: Vilica za posluživanje salate: vilica za posluživanje salate