MUO-049487/22: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-049487/22: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni