MUO-049487/24: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-049487/24: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni