MUO-050086: Princeza I: ukrasni tanjur
MUO-050086: Princeza I: ukrasni tanjur