MUO-050096/12: Zdjela za salatu (dio servisa za jelo): zdjela za salatu
MUO-050096/12: Zdjela za salatu (dio servisa za jelo): zdjela za salatu