MUO-007849/01: Posuda za obradu fotografskih negativa: posuda
MUO-007849/01: Posuda za obradu fotografskih negativa: posuda