MUO-013906/14: Korice grafičke mape J. Dobrovića "Polja": korice mape
MUO-013906/14: Korice grafičke mape J. Dobrovića "Polja": korice mape