MUO-058126: Amor kruni Veneru lovorovim vijencem
Slični zapisi – Materijal/tehnikabakropissepiapunktirna manira
Slični zapisi – IzradaGrafičar: Marcuard, Robert Samuel(po slici): Kauffman, Angelica