MUO-058126: Amor kruni Veneru lovorovim vijencem: grafika
MUO-058126: Amor  kruni Veneru  lovorovim vijencem: grafika