MUO-058490: Sveti Nikola sa svecima: ikona
MUO-058490: Sveti Nikola sa svecima: ikona