MUO-058711: Crkva sv. Kate u Grudama, Hercegovina - projekt rekonstrukcije krovišta: arhitektonski crtež
MUO-058711: Crkva sv. Kate u Grudama, Hercegovina - projekt rekonstrukcije krovišta: arhitektonski crtež