MUO-005551/17: Gradska kuća nakon potresa: fotografija
MUO-005551/17: Gradska kuća nakon potresa: fotografija