MUO-060076/17: Osveta seljaka: grafika
MUO-060076/17: Osveta seljaka: grafika