MUO-014897/06: Svetac (jedan od svetih Kraljeva): kip
MUO-014897/06: Svetac (jedan od svetih Kraljeva): kip