MUO-014897/09: Bogorodica: kip
MUO-014897/09: Bogorodica: kip