Prikazano 1-30 od 31 zapisa
Faseta
MUO-005136/02: Katafalk bana Jelačića: grafika
MUO-005136/02: Katafalk bana Jelačića: grafika
1
MUO-005348: Zavjet: grafika
MUO-005348: Zavjet: grafika
2
MUO-005349: Sveti Sava kruniše svog brata Stefana Prvovenčanog: grafika
MUO-005349: Sveti Sava kruniše svog brata Stefana Prvovenčanog: grafika
3
MUO-005366: Obiteljski koncert: grafika
MUO-005366: Obiteljski koncert: grafika
4
MUO-005370: Smrt Nikole Šubića Zrinskog: grafika
MUO-005370: Smrt Nikole Šubića Zrinskog: grafika
5
MUO-005571: Panorama Karlsbada i okolice: grafika
MUO-005571: Panorama Karlsbada i okolice: grafika
6
MUO-005985: Franjo Josip I: grafika
MUO-005985: Franjo Josip I: grafika
7
MUO-009693: Bitka kod Gloggnitzer postaje u Beču: grafika
MUO-009693: Bitka kod Gloggnitzer postaje u Beču: grafika
8
MUO-015004: Poprsje bana Jelačića: minijatura
MUO-015004: Poprsje bana Jelačića: minijatura
9
MUO-018149: Napoleon: grafika
MUO-018149: Napoleon: grafika
10
MUO-025259: Vidim te!: grafika
MUO-025259: Vidim te!: grafika
11
MUO-025267: ALBERT JELAČIĆ: grafika
MUO-025267: ALBERT JELAČIĆ: grafika
12
MUO-025324: Grupni portret visokih časnika: grafika
MUO-025324: Grupni portret visokih časnika: grafika
13
MUO-025352: Bitka kod Hegyesa: grafika
MUO-025352: Bitka kod Hegyesa: grafika
14
MUO-025384: Ban Jelačić: grafika
MUO-025384: Ban Jelačić: grafika
15
MUO-025411: Logor poslije bitke kod Schwechata: grafika
MUO-025411: Logor poslije bitke kod Schwechata: grafika
16
MUO-025442: Deset zapovjedi / Starozavjetni prikazi (?): grafika
MUO-025442: Deset zapovjedi / Starozavjetni prikazi (?): grafika
17
MUO-025685: Portret Bana Jelačića: grafika
MUO-025685: Portret Bana Jelačića: grafika
18
MUO-025686: Serežanski harambaša: grafika
MUO-025686: Serežanski harambaša: grafika
19
MUO-025687: Portreti Windisch-Grätza, Radetzkog i Jelačića: grafika
MUO-025687: Portreti Windisch-Grätza, Radetzkog i Jelačića: grafika
20
MUO-025688: Serežan i krajiški pješadijski časnik: grafika
MUO-025688: Serežan i krajiški pješadijski časnik: grafika
21
MUO-025694: Der Neue Markt: grafika
MUO-025694: Der Neue Markt: grafika
22
MUO-025708: Amazonke 30. listopada: grafika
MUO-025708: Amazonke 30. listopada: grafika
23
MUO-041044: Izbjeglice: grafika
MUO-041044: Izbjeglice: grafika
24
MUO-041045: Majka i dijete: grafika
MUO-041045: Majka i dijete: grafika
25
MUO-056636/06: Dorotheenau in Carlsbad: grafika
MUO-056636/06: Dorotheenau in Carlsbad: grafika
26
MUO-056636/08: Umgebung des Sprudels / Carlsbad: grafika
MUO-056636/08: Umgebung des Sprudels / Carlsbad: grafika
27
MUO-056636/12: Ansicht des Sprudels und der neuen Hygea-Quelle in Carlsbad: grafika
MUO-056636/12: Ansicht des Sprudels und der neuen Hygea-Quelle in Carlsbad: grafika
28
MUO-056636/13: Ansicht des Posthofs bei Carlsbad / am Sauerbrunnen genommen: grafika
MUO-056636/13: Ansicht des Posthofs bei Carlsbad / am Sauerbrunnen genommen: grafika
29
MUO-056636/14: Ansicht des Boehmischen Saals zu Carlsbad: grafika
MUO-056636/14: Ansicht des Boehmischen Saals zu Carlsbad: grafika
30