Prikazano 1-50 od 634 zapisa
Probrano po: majolika
MUO-001681: Vrčić za kavu: vrčić za kavu
1
MUO-001703: Tanjurić: tanjurić
MUO-001703: Tanjurić: tanjurić
2
MUO-001810: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
MUO-001810: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
3
MUO-001811: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
MUO-001811: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
4
MUO-001816: Tanjur: tanjur
5
MUO-001817: Pladanj: pladanj
6
MUO-001818: Tanjur: tanjur
MUO-001818: Tanjur: tanjur
7
MUO-001819: Tanjur: tanjur
MUO-001819: Tanjur: tanjur
8
MUO-001820: Tanjur: tanjur
MUO-001820: Tanjur: tanjur
9
MUO-001821: Tanjur: tanjur
MUO-001821: Tanjur: tanjur
10
MUO-001822: Tanjur: tanjur
MUO-001822: Tanjur: tanjur
11
MUO-001823: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
MUO-001823: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
12
MUO-001824: Tanjur: tanjur
MUO-001824: Tanjur: tanjur
13
MUO-001825: Tanjur: tanjur
14
MUO-001826: Tanjur: tanjur
15
MUO-001827: Pladanj, ovalni: pladanj, ovalni
MUO-001827: Pladanj, ovalni: pladanj, ovalni
16
MUO-001830: Poklopac: poklopac
MUO-001830: Poklopac: poklopac
17
MUO-001833: Zdjela za juhu: zdjela za juhu
18
MUO-001835: Šalica: šalica
19
MUO-001838: Pladanj: pladanj
20
MUO-001839: Figura žene: figura žene
MUO-001839: Figura žene: figura žene
21
MUO-001840: Jupiter: figura
22
MUO-001844: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
MUO-001844: Pladanj (okrugli): pladanj, okrugli
23
MUO-001845: Zdjela: zdjela
MUO-001845: Zdjela: zdjela
24
MUO-001846: Boca: boca
25
MUO-001847: Vrč: vrč
MUO-001847: Vrč: vrč
26
MUO-001848: Vrč: vrč
MUO-001848: Vrč: vrč
27
MUO-001849: Vrč: vrč
MUO-001849: Vrč: vrč
28
MUO-001850: Vrč: vrč
MUO-001850: Vrč: vrč
29
MUO-001851: Vrč: vrč
MUO-001851: Vrč: vrč
30
MUO-001853: Vrč: vrč
31
MUO-001855: Vrč: vrč
MUO-001855: Vrč: vrč
32
MUO-001856: Vrč: vrč
MUO-001856: Vrč: vrč
33
MUO-001857: Vrč: vrč
MUO-001857: Vrč: vrč
34
MUO-001858: Vrč probijena grla: vrč probijena grla
35
MUO-001859: Tanjurić: tanjurić
MUO-001859: Tanjurić: tanjurić
36
MUO-001860: Tanjurić: tanjurić
37
MUO-001861: Vrč: vrč
MUO-001861: Vrč: vrč
38
MUO-001862: Vrč: vrč
MUO-001862: Vrč: vrč
39
MUO-001863: Vrč: vrč
MUO-001863: Vrč: vrč
40
MUO-001864: Vrč: vrč
MUO-001864: Vrč: vrč
41
MUO-001865: Vrč: vrč
MUO-001865: Vrč: vrč
42
MUO-001867: Vrč: vrč
MUO-001867: Vrč: vrč
43
MUO-001868: Vrč: vrč
MUO-001868: Vrč: vrč
44
MUO-001869: Vrč: vrč
MUO-001869: Vrč: vrč
45
MUO-001870: Vrč: vrč
MUO-001870: Vrč: vrč
46
MUO-001871: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
MUO-001871: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
47
MUO-001872: Vrč: vrč
MUO-001872: Vrč: vrč
48
MUO-001873: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
MUO-001873: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
49
MUO-001874: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
MUO-001874: Ukrasni tanjur: tanjur ukrasni
50