Prikazano 1-37 od 37 zapisa
Probrano po: rad, pučki
MUO-000056: Sveta Magdalena: slika
1
MUO-000057: Bogorodica: slika
2
MUO-000058: Sv. Franciska: slika
3
MUO-000059: Betlehemska štalica: slika
4
MUO-000060: Sv. Obitelj: slika
5
MUO-000061: Pieta: slika
6
MUO-000062: Isus u sarkofagu: slika
7
MUO-000063: Isus u sarkofagu: slika
8
MUO-005309: Bogorodica žalosna: slika
9
MUO-008168: Uskrsnuće Lazarovo: slika
10
MUO-013194: Rođenje Kristovo: slika
11
MUO-013195: Sedam svetih sakramenata: slika
12
MUO-013196: Posljednji sud: slika
13
MUO-016268: Bogorodica s djetetom: slika
14
MUO-016274: Bogorodica s djetetom i svetom redovnicom: slika
15
MUO-016307: Poklonstvo kraljeva: slika
16
MUO-016352: Raspeće: ogledalo
17
MUO-016353: Sveti Juraj: slika
18
MUO-016354: Bogorodica: slika
19
MUO-016355: Bogorodica moliteljica: slika
20
MUO-016357: Krunjenje Bogorodice: slika
21
MUO-016358: Sv. Juraj: slika
22
MUO-016359: Raspeće s Marijom Magdalenom i Sv. Ivanom: slika
23
MUO-016361: Bogorodica moliteljica: slika
24
MUO-016367: Rođenje Isusovo: slika
25
MUO-025362: Svetac s molećim redovnikom: slika
26
MUO-025363: Bogorodica moliteljica: slika
27
MUO-025399: Poklonstvo kraljeva: slika
28
MUO-025400: Bogorodica s krunom / glava žene: slika
29
MUO-025543: Bogorodica: slika
30
MUO-025549: Navještenje: slika
31
MUO-025633: Bogorodica žalosna: ikona
32
MUO-025642: Bog otac s Kristom u krilu: ikona
33
MUO-025656: Sveti Nikola: slika na staklu
34
MUO-025657: Sv. Marija i srce Isusovo: slika
35
MUO-025658: Bijeg u Egipat: slika
36
MUO-025704: Marija uči čitati: slika
37