Prikazano 151-200 od 3146 zapisa
MUO-002677: SV. ROK: kip
151
MUO-002678/01: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
152
MUO-002678/02: Konzola od kipa Ivana Evanđelista: konzola
153
MUO-002679/01: SV. BARBARA: kip
154
MUO-002679/02: konzola od kipa sv. Barbare: konzola
155
MUO-002680/01: SV. MARIJA MAGDALENA: kip
156
MUO-002680/02: konzola od kipa Marije Magdalene: konzola
157
MUO-002681: Kapitel: kapitel
158
MUO-002682: Kapitel: kapitel
159
MUO-002683: Kapitel: kapitel
160
MUO-002684: Kapitel: kapitel
161
MUO-002685: Kapitel: kapitel
162
MUO-002686: Kapitel: kapitel
163
MUO-002687: Kapitel: kapitel
164
MUO-002688: Kapitel / konzola: konzola
MUO-002688: Kapitel / konzola: konzola
165
MUO-002689: Kapitel / konzola: konzola
MUO-002689: Kapitel / konzola: konzola
166
MUO-002690: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
167
MUO-002691: APOSTOL: kip
168
MUO-002692: APOSTOL (PAVAO?): kip
169
MUO-002693: APOSTOL PETAR (?): kip
170
MUO-002694: APOSTOL: kip
171
MUO-002695: MARIJA MAGDALENA (?): kip
172
MUO-002716: oltarni svijećnjak: svijećnjak
173
MUO-002717: oltarni svijećnjak: svijećnjak
174
MUO-002718: oltarni svijećnjak: svijećnjak
175
MUO-002719: oltarni svijećnjak: svijećnjak
176
MUO-002720: OKVIR RELIKVIJARA: okvir
177
MUO-002721: OKVIR RELIKVIJARA: okvir
178
MUO-002722: Košarica sa cvijećem: oltarna dekoracija
179
MUO-002725: križ: križ
180
MUO-002733: Križ: minijaturna rezbarija
MUO-002733: Križ: minijaturna rezbarija
181
MUO-002734: A) Majka Božja  B) Raspeće: minijaturna rezbarija
MUO-002734: A) Majka Božja B) Raspeće: minijaturna rezbarija
182
MUO-002734a: panagijar-enkolpion
183
MUO-002735: Krist u slavi / Bogorodica u slavi: minijaturna rezbarija
MUO-002735: Krist u slavi / Bogorodica u slavi: minijaturna rezbarija
184
MUO-002739: fragment oltarnog okvira: fragment
185
MUO-002761: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
186
MUO-002762: Anđelčić: kip
187
MUO-002763: Anđelčić: kip
188
MUO-002774: Raspelo: raspelo
189
MUO-002776: Sv. Katarina Sienska: kip
190
MUO-002777: Sv. Dominik: kip
191
MUO-002778: Sv. Ivan evanđelist: kip
192
MUO-002779: oltarni svijećnjak: svijećnjak
193
MUO-002780: ANĐEO: kip
194
MUO-002781: ANĐEO: kip
195
MUO-002782: ANĐEO: kip
196
MUO-002783: MALI ANĐEO: kip
197
MUO-002784: ANĐEOSKE GLAVICE: kip
198
MUO-002785: ANĐEO: kip
199
MUO-002788: oltarni svijećnjak: svijećnjak
200