Prikazano 101-150 od 212 zapisa
Probrano po: bakrorez grafika
MUO-055694/03: Pogled na palaču Tuileries s ulazne strane 1: grafika
101
MUO-055694/04: Pogled na palaču Tuileries s ulazne strane 2: grafika
102
MUO-055694/07: Veduta palače i vrtova Tuileries: grafika
103
MUO-055694/08: Tlocrt vrta palače Tuileries: grafika
104
MUO-055694/09: Veduta vrtova palače Tuileries od strane Kraljičina šetališta: grafika
105
MUO-055694/12: Glavno pročelje Louvrea: grafika
106
MUO-055694/13: Prikazi naprava koje su služile prilikom podizanja zabata glavnog ulaza Louvrea: grafika
107
MUO-055694/14: Pročelje i tlocrt krila Louvrea prema rijeci s dvorišne strane: grafika
108
MUO-055694/15: Nacrt pročelja i tlocrt krila Louvrea prema rijeci: grafika
109
MUO-055695/02: Veliki panel zidnog oslika u Apolonovoj galeriji: grafika
111
MUO-055695/03: Mali paneli zidnog oslika u Apolonovoj galeriji: grafika
112
MUO-055695/04: Mali paneli zidnog oslika u Apolonovoj galeriji: grafika
113
MUO-055695/05: Svodovi Apolonove galerije: grafika
114
MUO-055695/06: Svodovi Apolonove galerije: grafika
115
MUO-055695/07: Vrata u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
116
MUO-055695/08: Vrata u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
117
MUO-055695/09: Nadvratnik u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
118
MUO-055695/10: Nadvratnik u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
119
MUO-055695/11: Zidna oplata u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
120
MUO-055695/12: Zidna oplata u Velikom apartmanu palače Tuileries: grafika
121
MUO-055695/13: Svodovi Apolonove galerije: grafika
122
MUO-055695/14: Panel u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
123
MUO-055695/15: Svodovi Apolonove galerije: grafika
124
MUO-055695/16: Panel u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
125
MUO-055695/17: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
126
MUO-055695/18: Veliki panel Apolonove galerije: grafika
127
MUO-055695/19: Mali panel Apolonove galerije: grafika
128
MUO-055695/20: Svodovi Apolonove galerije: grafika
129
MUO-055695/21: Svodovi Apolonove galerije: grafika
130
MUO-055695/22: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
131
MUO-055695/23: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
132
MUO-055695/24: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
133
MUO-055695/25: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
134
MUO-055695/26: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
135
MUO-055695/27: Vrata u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
136
MUO-055695/28: Nadvratnik u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
137
MUO-055695/29: Nadvratnik u Velikom apartmanu Tuileries: grafika
138
MUO-055696/01: Apolon dodjeljuje nagrade Znanostima i Umjetnostima: grafika
139
MUO-055696/02: Providnost i Tajna s njihovim simbolima: grafika
140
MUO-055696/03: Budnost sa svojim simbolima: grafika
141
MUO-055697/01: Veduta dvorca Versailles sa strane oranžerije: grafika
142
MUO-055697/02: Perspektivni prikaz dvorca Versailles sa strane prednjega dvorišta: grafika
143
MUO-055697/03: Tlocrt dvorca Versailles: grafika
144
MUO-055697/04: Autre plan du Chateau de Versailles: grafika
145
MUO-055697/05: Tlocrt dvorca Versailles sa svim apartmanima: grafika
146
MUO-055697/06: Tlocrt kraljevske rezidencije Versaillesa: grafika
147
MUO-055697/07: Kraljevski dvorac Versailles viđen s prilazne avenije: grafika
148
MUO-055697/08: Pogled na kraljevski dvorac Versailles iz prednjeg dvorišta: grafika
149
MUO-055697/09: Veduta Versaillesa s vrtne strane: grafika
150