Prikazano 1-50 od 64 zapisa
MUO-000058: Sv. Franciska: slika
1
MUO-000059: Betlehemska štalica: slika
2
MUO-000063: Isus u sarkofagu: slika
MUO-000063: Isus u sarkofagu: slika
3
MUO-000201: ANĐEO POD MONOGRAMOM: minijatura
4
MUO-002656: Navještenje Marijino: oltar
5
MUO-004237: Car Konstantin i carica Jelena: ikona
6
MUO-004276: Bogorodica s djetetom i svecima: ikona
7
MUO-004408: Bogorodica s djetetom na prijestolju: ikona
8
MUO-004569: Sv. Petar i Pavao i 12 prizora iz njihovih života: ikona
9
MUO-004570: Sv. Ivan: slika
10
MUO-005565: Deisis: ikona
11
MUO-005739: Krist blagoslivlja, Bogorodica Odigitrija, Bogorodica Nikiopeja, Bogorodica Eleusa: ikona
12
MUO-005971: Sv. Đurđe: ikona
13
MUO-005972: Bogorodica s djetetom: ikona
14
MUO-006024: Sv. Vasilije: ikona
15
MUO-006025: Sv. Georgije: ikona
16
MUO-006026: Krist u kaležu: vrata darohranilice
17
MUO-006125: Bogorodica: slika
18
MUO-006240: Sv. Jakob na prijestolju: ikona
19
MUO-006643: Prorok Avakum: ikona
20
MUO-006930: Bogorodica umilenija: ikona
21
MUO-006936: Bogorodica sa svjetiteljima: ikona
22
MUO-006965: Bogorodica: ikona
23
MUO-007041: Bogorodica: ikona
24
MUO-007086: Bogorodica // Posljednja večera / Sveci // Raspeće / Sveci: triptih
25
MUO-007177: Sv. Petka sa crvenim velom: ikona
26
MUO-007401: Bogorodica Kozanska: ikona
27
MUO-008168: Uskrsnuće Lazarovo: slika
MUO-008168: Uskrsnuće Lazarovo: slika
28
MUO-008170: Sv. Đurađ: ikona
29
MUO-008952: Kristovo uskrsnuće i silazak nad pakao s prizorima 12 praznika: slika
30
MUO-014453: Bogorodica s djetetom: ikona
31
MUO-014454/01: Prorok Jakov: ikona
32
MUO-014454/02: Prorok Avakum: ikona
33
MUO-014456: Bogorodica Čenstahova: slika
MUO-014456: Bogorodica Čenstahova: slika
34
MUO-014801: Bogorodica s djetetom: slika
35
MUO-016268: Bogorodica s djetetom: slika
MUO-016268: Bogorodica s djetetom: slika
36
MUO-016269: SV. SPIRIDON I SV. ONOFRIJE: slika
37
MUO-016285: Bogorodica dojiteljica: ikona
38
MUO-016305: Sv. Kristofor: slika
39
MUO-016311: Sv. Nikola: ikona
40
MUO-016331: Bogorodica s djetetom: ikona
MUO-016331: Bogorodica s djetetom: ikona
41
MUO-016339: Bogorodica s djetetom: slika
42
MUO-016353: Sveti Juraj: slika
43
MUO-016357: Krunjenje Bogorodice: slika
44
MUO-016358: Sv. Juraj: slika
45
MUO-016363: Arhanđeo Mihael: ikona
46
MUO-016366: Bogorodica s dva sveca: ikona
47
MUO-016367: Rođenje Isusovo: slika
48
MUO-025404: Bogorodica s djetetom: ikona
49
MUO-025441: Sv. Nikola: ikona
50