Prikazano 1-50 od 94 zapisa
Probrano po:
MUO-058220: Topografska karta starog Rima
1
MUO-058221: Figura kapitolske vučice koja hrani Romula i Rema
2
MUO-058224: Vespazijanov amfitetar - Kolosej
3
MUO-058225: Plan rimskog amfiteatra
4
MUO-058226: Amfiteatar Statiliusa Taurusa
5
MUO-058227: Amfiphiteatar Castrense
6
MUO-058228: Marcelov teatar
7
MUO-058229: Domicijanova naumahija
8
MUO-058230: Circus Maximus
9
MUO-058231: Circus Flaminius
10
MUO-058233: Cezarova palača / Galijenov slavoluk
12
MUO-058234: Galijenov slavoluk
13
MUO-058235: Titov slavoluk
14
MUO-058236: Slavoluk Septimija Severa
15
MUO-058237: Konstantinov slavoluk
16
MUO-058238: Portugalski slavoluk
17
MUO-058239: Trijumfalni lukovi rimskih vladara koje danas možemo vidjeti jedino na starim medaljama
18
MUO-058240: Porta Nevia i Domicijanov slavoluk u Rimu
19
MUO-058241: Slavoluk Septimija Severa i Slavoluk Tita Vespazijana
20
MUO-058242: Porta Bassaria
21
MUO-058243: Porta sv. Lovre / Porta Tiburtina
22
MUO-058244: Hram Romula i Rema... / Ruševine utvrde akvadukta
23
MUO-058245: Hram Fortune VIrilis
24
MUO-058246: Vespazijanov Hram Mira
25
MUO-058247: Aurelijanov hram Sunca / Hram Antonina i Faustine u Rimu
26
MUO-058248: Hram Janusa / Ruševine Janusova hrama u Rimu
27
MUO-058249: Grobnica Cecilija Metella
28
MUO-058250: Hadrijanov mauzolej (Anđeoska tvrđava)
29
MUO-058253: Grobnica Marka Antonija
32
MUO-058254: Grobnica Gaja Vibija Mariana
33
MUO-058255: Flaminia obelisk
34
MUO-058256: Pamfili (Domicijanov) obelisk
35
MUO-058257: Flaminia obelisk
36
MUO-058258: Obelisk Pamfilij
37
MUO-058259: Personifikacija Rio della Plata s Berninijeve Fontane četitriju rijeka
38
MUO-058260: Matteiano obelisk u Rimu
39
MUO-058264: Trajanov stup u Rimu
40
MUO-058265: Antoninov stup u Rimu
41
MUO-058266: Panteon
42
MUO-058267: Pogled na interijer Pantheona
43
MUO-058268: Tlocrt Pantheona
44
MUO-058269: Pogled na Piazzu del Popolo
45
MUO-058270: Pogled na trg ispred Lateranske bazilike
46
MUO-058271: Pogled na Kapitolij u Rimu
47
MUO-058272: Monte Cavallo Palais
48
MUO-058273: Pogled na unutrašnjost bazilike sv. Petra u Vatikanu
49
MUO-058274: Theatre qu'on dresse dans l'Eglise de St. Pierre à Rome - 1681-1700
50