Prikazano 1-50 od 110 zapisa
MUO-000229: Mlada žena s perom u kosi: kip
1
MUO-000286: Žrtva Abrahamova: reljef
MUO-000286: Žrtva Abrahamova: reljef
2
MUO-002485: Sat: sat
3
MUO-002601: Sofa: sofa
4
MUO-002843: RASPELO: raspelo
MUO-002843: RASPELO: raspelo
5
MUO-005225: Školjka: fragment
MUO-005225: Školjka: fragment
6
MUO-005226: Školjka: fragment
7
MUO-005324: oltarić sv. Marije: oltarić
MUO-005324: oltarić sv. Marije: oltarić
8
MUO-005453: Ornamentalni fragment: fragment
9
MUO-006120: Tambura brač III: tambura
10
MUO-006501: Gitara "Elsa": gitara
11
MUO-008403: Ariston: muzički automat
12
MUO-008404: Manopan Excelsior: muzički automat
13
MUO-008476: Relikvijar: relikvijar
14
MUO-008649/02: Stol: stol
MUO-008649/02: Stol: stol
15
MUO-008649/03: Sofa: sofa
16
MUO-008649/04: Naslonjač: naslonjač
MUO-008649/04: Naslonjač: naslonjač
17
MUO-008649/05: Naslonjač: naslonjač
18
MUO-008649/06: Stolac: stolac
19
MUO-008649/07: Stolac: stolac
MUO-008649/07: Stolac: stolac
20
MUO-008855: Gitara: gitara
21
MUO-008958: Sat u okviru: sat u okviru
22
MUO-008961: Sat sa stupovima: sat sa stupovima
23
MUO-009410: Pianella Paganini: muzički automat
MUO-009410: Pianella Paganini: muzički automat
24
MUO-009834: Klavikord: klavikord
25
MUO-009836: Sat: sat
26
MUO-009866: Sekreter: sekreter
MUO-009866: Sekreter: sekreter
27
MUO-010341: Uspravni klavir: klavir
MUO-010341: Uspravni klavir: klavir
28
MUO-010600: Glava lutke: glava lutke
29
MUO-010601: Glava lutke: glava lutke
MUO-010601: Glava lutke: glava lutke
30
MUO-010602: Glava lutke: glava lutke
MUO-010602: Glava lutke: glava lutke
31
MUO-012038: Citra: citra
32
MUO-012064: Naslonjač: naslonjač
MUO-012064: Naslonjač: naslonjač
33
MUO-012068: Okvirna harfa: harfa
34
MUO-012081: Citra: citra
35
MUO-012221: Naslonjač: naslonjač
MUO-012221: Naslonjač: naslonjač
36
MUO-012484: Okvirna harfa: harfa
37
MUO-012576: Ud: ud
38
MUO-013211/01: oltarni svijećnjak: svijećnjak
39
MUO-013216: Seljački zidni sat sa sviralama: seljački zidni sat sa sviralama
40
MUO-013217: Sat: sat
41
MUO-013380: Citra Valsonora: citra
42
MUO-013432: Lutnja: mandola
43
MUO-013809/01: medaljon - s obje strane portret: reljef
44
MUO-013809/02: medaljon - s obje strane portret: reljef
45
MUO-013809/03: medaljon - s obje strane portret: reljef
46
MUO-013809/04: medaljon - s obje strane portret: reljef
47
MUO-013819: Sveti Florijan: kip
48
MUO-013832: KONJ: kip
49
MUO-013838: Kartuša: kartuša
50