Probrano po: jetkanje grafika
Prikazano 1-85 od 85 zapisa
Faseta
MUO-060076/18: Podjela odličja: grafika
MUO-060076/18: Podjela odličja: grafika
1
MUO-060076/16: Umiranje uz cestu: grafika
MUO-060076/16: Umiranje uz cestu: grafika
2
MUO-060076/15: Bolnica: grafika
MUO-060076/15: Bolnica: grafika
3
MUO-060076/14: Smaknuće: grafika
MUO-060076/14: Smaknuće: grafika
4
MUO-060076/13: Mučenje i smaknuće zarobljenika: grafika
MUO-060076/13: Mučenje i smaknuće zarobljenika: grafika
5
MUO-060076/12: Streljanje zarobljenika: grafika
MUO-060076/12: Streljanje zarobljenika: grafika
6
MUO-060076/09: Grafika: grafika
MUO-060076/09: Grafika: grafika
7
MUO-060076/08: Napad na kočiju: grafika
MUO-060076/08: Napad na kočiju: grafika
8
MUO-060076/07: Paljenje  i pljačka sela: grafika
MUO-060076/07: Paljenje i pljačka sela: grafika
9
MUO-060076/05: Pljačkanje imanja: grafika
MUO-060076/05: Pljačkanje imanja: grafika
10
MUO-060076/04: Pljačka: grafika
MUO-060076/04: Pljačka: grafika
11
MUO-060076/03: Bitka: grafika
MUO-060076/03: Bitka: grafika
12
MUO-060060: Sveti Sebastijan: grafika
MUO-060060: Sveti Sebastijan: grafika
13
MUO-060059: Grotta d'Incanti: grafika
MUO-060059: Grotta d'Incanti: grafika
14
MUO-060058: Pastoralni prizor: grafika
MUO-060058: Pastoralni prizor: grafika
15
MUO-060056: Prelja na obali rijeke: grafika
MUO-060056: Prelja na obali rijeke: grafika
16
MUO-060054: Pejzaž s figurama i životinjama: grafika
MUO-060054: Pejzaž s figurama i životinjama: grafika
17
MUO-060052: Na rijeci: grafika
MUO-060052: Na rijeci: grafika
18
MUO-060051: Voda: grafika
MUO-060051: Voda: grafika
19
MUO-060048: Zrak: grafika
MUO-060048: Zrak: grafika
20
MUO-060047: Vatra: grafika
MUO-060047: Vatra: grafika
21
MUO-060046: Zemlja: grafika
MUO-060046: Zemlja: grafika
22
MUO-060045: Pejzaž s ruinama i pastirima: grafika
MUO-060045: Pejzaž s ruinama i pastirima: grafika
23
MUO-060043: Vizija proroka Izaije: grafika
MUO-060043: Vizija proroka Izaije: grafika
24
MUO-059865: Krunidba Kraljice: grafika
MUO-059865: Krunidba Kraljice: grafika
25
MUO-059864: Apoteoza Henryja IV i ustoličenje  kraljice: grafika
MUO-059864: Apoteoza Henryja IV i ustoličenje kraljice: grafika
26
MUO-058389/02: Motiv iz Praga II: grafika
MUO-058389/02: Motiv iz Praga II: grafika
27
MUO-058263: Pripreme  za transport obeliska: grafika
MUO-058263: Pripreme za transport obeliska: grafika
28
MUO-058143: Aeternitas: grafika
MUO-058143: Aeternitas: grafika
29
MUO-058136: Kain ubija Abela: grafika
MUO-058136: Kain ubija Abela: grafika
30
MUO-057862: Polaganje u grob: grafika
MUO-057862: Polaganje u grob: grafika
31
MUO-057436/109: Golema antička mramorna vaza koja se nalazi u palači vile Borghese [...]: grafika
MUO-057436/109: Golema antička mramorna vaza koja se nalazi u palači vile Borghese [...]: grafika
32
MUO-057436/101: Perspektivni prikaz drugog antičkog kandelabra [...]: grafika
MUO-057436/101: Perspektivni prikaz drugog antičkog kandelabra [...]: grafika
33
MUO-057436/100: Tri kandelabra: grafika
MUO-057436/100: Tri kandelabra: grafika
34
MUO-057436/90: Žara za pepeo od terakote [...] / Drugi izgled antičkog mramornog tripoda [...]: grafika
MUO-057436/90: Žara za pepeo od terakote [...] / Drugi izgled antičkog mramornog tripoda [...]: grafika
35
MUO-057436/87: Antički mramorni bareljef [...] / Mramorni bareljef s prikazom Herakla i Omfale: grafika
MUO-057436/87: Antički mramorni bareljef [...] / Mramorni bareljef s prikazom Herakla i Omfale: grafika
36
MUO-057436/84: Prikaz kurulskog stolca / Mramorna grobna urna, ukrašena najfinijim klesarijama: grafika
MUO-057436/84: Prikaz kurulskog stolca / Mramorna grobna urna, ukrašena najfinijim klesarijama: grafika
37
MUO-057436/83: Profil mramornog kurulskog stolca [...]: grafika
MUO-057436/83: Profil mramornog kurulskog stolca [...]: grafika
38
MUO-057436/82: Frontalni prikaz istog kurulskog stolca  / Izgled stražnje strane spomenutog kurulskog stolca: grafika
MUO-057436/82: Frontalni prikaz istog kurulskog stolca / Izgled stražnje strane spomenutog kurulskog stolca: grafika
39
MUO-057436/81: Perspektivni prikaz mramornog kurulskog stolca [...]: grafika
MUO-057436/81: Perspektivni prikaz mramornog kurulskog stolca [...]: grafika
40
MUO-057436/80: Grupa triju žena koja se može vidjeti u palači vile Borghese [...] // Antička mramorna vaza s grobnom urnom ispod [...]: grafika
MUO-057436/80: Grupa triju žena koja se može vidjeti u palači vile Borghese [...] // Antička mramorna vaza s grobnom urnom ispod [...]: grafika
41
MUO-057436/79: Mramorni antički friz  [...]: grafika
MUO-057436/79: Mramorni antički friz [...]: grafika
42
MUO-057436/78: Antička vaza koja se vidi u vili Njegove Uzoritosti gosp. kardinala Alesandra Albanija [...]  / Vaza na tripodu: grafika
MUO-057436/78: Antička vaza koja se vidi u vili Njegove Uzoritosti gosp. kardinala Alesandra Albanija [...] / Vaza na tripodu: grafika
43
MUO-057436/76: Dio mramorne pregrade nađene u Hadrijanovoj vili [...]: grafika
MUO-057436/76: Dio mramorne pregrade nađene u Hadrijanovoj vili [...]: grafika
44
MUO-057436/75: Antička mramorna vaza Njegove Ekscelencije gospodina generala Schouvaloffa [...]: grafika
MUO-057436/75: Antička mramorna vaza Njegove Ekscelencije gospodina generala Schouvaloffa [...]: grafika
45
MUO-057436/74: Antička mramorna vaza ukrašena prepletima lišća i festonima /Antička žara koja se nalazi iznad ulaza palače vile Panfili: grafika
MUO-057436/74: Antička mramorna vaza ukrašena prepletima lišća i festonima /Antička žara koja se nalazi iznad ulaza palače vile Panfili: grafika
46
MUO-057436/72: Tripod i dvije vaze: grafika
MUO-057436/72: Tripod i dvije vaze: grafika
47
MUO-057436/71: Antički mramorni grobni spomenik [...]: grafika
MUO-057436/71: Antički mramorni grobni spomenik [...]: grafika
48
MUO-057436/70: Velika urna s poklopcem u dvorištu palače Orsini u Marcelovom teatru [...]: grafika
MUO-057436/70: Velika urna s poklopcem u dvorištu palače Orsini u Marcelovom teatru [...]: grafika
49
MUO-057436/69: Antička mramorna grobna vaza: grafika
MUO-057436/69: Antička mramorna grobna vaza: grafika
50
MUO-057436/68: Grupa karijatida: grafika
MUO-057436/68: Grupa karijatida: grafika
51
MUO-057436/67: Mramorna vaza ukrašena bukranijima i girlandama: grafika
MUO-057436/67: Mramorna vaza ukrašena bukranijima i girlandama: grafika
52
MUO-057436/66: Antička mramorna vaza [...]: grafika
MUO-057436/66: Antička mramorna vaza [...]: grafika
53
MUO-057436/65: Altra Veduta di fianco del Trofeo dimostrato di facciata nella Tavola precedente: grafika
MUO-057436/65: Altra Veduta di fianco del Trofeo dimostrato di facciata nella Tavola precedente: grafika
54
MUO-057436/63: Drugi prikaz istog tripoda [...]: grafika
MUO-057436/63: Drugi prikaz istog tripoda [...]: grafika
55
MUO-057436/62: Tripod ili antički mramorni žrtvenik [...]: grafika
MUO-057436/62: Tripod ili antički mramorni žrtvenik [...]: grafika
56
MUO-057436/61: Dva antička mramorna friza i ornamenti: grafika
MUO-057436/61: Dva antička mramorna friza i ornamenti: grafika
57
MUO-057436/60: Antička bazaltna vaza pronađena u više dijelova [...]: grafika
MUO-057436/60: Antička bazaltna vaza pronađena u više dijelova [...]: grafika
58
MUO-057436/59: Perspektivni ugaoni prikaz antičke mramorne vaze[...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp. Johna Boyda: grafika
MUO-057436/59: Perspektivni ugaoni prikaz antičke mramorne vaze[...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp. Johna Boyda: grafika
59
MUO-057436/58: Perspektivni izgled antičke mramorne vaze [...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp.Johna Boyda: grafika
MUO-057436/58: Perspektivni izgled antičke mramorne vaze [...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp.Johna Boyda: grafika
60
MUO-057436/57: Antička mramorna vaza s postoljem [...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp. Johna Boyda: grafika
MUO-057436/57: Antička mramorna vaza s postoljem [...] koja se vidi u Engleskoj u vili gosp. Johna Boyda: grafika
61
MUO-057436/56: Bareljef koji se vidi  na trijemu crkve Sv. Apostola: grafika
MUO-057436/56: Bareljef koji se vidi na trijemu crkve Sv. Apostola: grafika
62
MUO-057436/55: Bareljef izveden na plaštu sljedeće (sic!) vaze [...]: grafika
MUO-057436/55: Bareljef izveden na plaštu sljedeće (sic!) vaze [...]: grafika
63
MUO-057436/54: Golema antička mramorna vaza koja prikazuje žrtvovanje Ifigenije [...]: grafika
MUO-057436/54: Golema antička mramorna vaza koja prikazuje žrtvovanje Ifigenije [...]: grafika
64
MUO-057034: Nimfa i dva satira: grafika
MUO-057034: Nimfa i dva satira: grafika
65
MUO-051053: Pogled na  Piazza Navona: grafika
MUO-051053: Pogled na Piazza Navona: grafika
66
MUO-051051: Pogled na Isola Tiberina: grafika
MUO-051051: Pogled na Isola Tiberina: grafika
67
MUO-050955: Na babilonskoj rijeci: grafika
MUO-050955: Na babilonskoj rijeci: grafika
68
MUO-050632/04: Bez naziva: grafika
MUO-050632/04: Bez naziva: grafika
69
MUO-050632/03: Bez naziva: grafika
MUO-050632/03: Bez naziva: grafika
70
MUO-050632/02: Bez naziva: grafika
MUO-050632/02: Bez naziva: grafika
71
MUO-050632/01: Bez naziva: grafika
MUO-050632/01: Bez naziva: grafika
72
MUO-050513/07: Ljubav: grafika
MUO-050513/07: Ljubav: grafika
73
MUO-050510/08: Bez naziva: grafika
MUO-050510/08: Bez naziva: grafika
74
MUO-050510/07: Bez naziva: grafika
MUO-050510/07: Bez naziva: grafika
75
MUO-050510/06:
MUO-050510/06: "Oh boys": grafika
76
MUO-050510/05:
MUO-050510/05: "FatGirls.com": grafika
77
MUO-050510/02: 4KOCKE/B: grafika
MUO-050510/02: 4KOCKE/B: grafika
78
MUO-048467/09: Arco di Constantino in Roma: grafika
MUO-048467/09: Arco di Constantino in Roma: grafika
79
MUO-008944/01: Petar Veliki: grafika
MUO-008944/01: Petar Veliki: grafika
80
MUO-004784: Veduta Mostara: grafika
MUO-004784: Veduta Mostara: grafika
81
MUO-004781: Zima: grafika
MUO-004781: Zima: grafika
82
MUO-004728/02: Bakačeva kula: grafika
MUO-004728/02: Bakačeva kula: grafika
83
MUO-004699: Religija: grafika
MUO-004699: Religija: grafika
84
MUO-004698: Znanost: grafika
MUO-004698: Znanost: grafika
85