Prikazano 1-50 od 482 zapisa
Probrano po: rezbarenje kip
MUO-000227: Anđeo s mandolom: kip
1
MUO-000228: Anđeo s mandolom: kip
2
MUO-000229: Mlada žena s perom u kosi: kip
3
MUO-000231: Madona s Isusom: kip
4
MUO-000232: Muškarac na stupu: kip
5
MUO-000233: Dijana s orlom: kip
6
MUO-000234: Dijana s psom: kip
7
MUO-000243: Glava starog Židova: kip
8
MUO-000244: Nadvojvoda Karlo: kip
9
MUO-000245: Franjo I: kip
10
MUO-000246: Nadvojvoda Johann: kip
11
MUO-000257: Raspelo: kip
12
MUO-000513: Muškarac u raskopčanom kaputu: kip
13
MUO-002656/01: BOGORODICA S DJETETOM: kip
MUO-002656/01: BOGORODICA S DJETETOM: kip
14
MUO-002658: SV. VIRGIL: kip
15
MUO-002659: SV. RUPRECHT: kip
16
MUO-002660: SV. BISKUP: kip
17
MUO-002661: SV. LOVRO (?): kip
18
MUO-002662: SV. STJEPAN PRVOMUČENIK: kip
19
MUO-002663: Krist Spasitelj: kip
20
MUO-002664: JOAKIM I ANA: kip
21
MUO-002665: BOGORODICA S DJETETOM: kip
22
MUO-002666/01: SV. VERONIKA: kip
23
MUO-002667: Marija Lauretanska: kip
24
MUO-002668: APOSTOL FILIP (?): kip
25
MUO-002670: MARIJA S DJETETOM: kip
26
MUO-002671: SV. ROZALIJA: kip
27
MUO-002672: BOG OTAC: kip
28
MUO-002673: KRIST: kip
29
MUO-002674: GOLUB DUHA SVETOGA: kip
30
MUO-002675: SV. IVAN KRSTITELJ: kip
MUO-002675: SV. IVAN KRSTITELJ: kip
31
MUO-002676: SV. IVAN KRSTITELJ: kip
32
MUO-002677: SV. ROK: kip
MUO-002677: SV. ROK: kip
33
MUO-002678/01: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
MUO-002678/01: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
34
MUO-002679/01: SV. BARBARA: kip
35
MUO-002680/01: SV. MARIJA MAGDALENA: kip
36
MUO-002690: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
37
MUO-002691: APOSTOL: kip
38
MUO-002692: APOSTOL (PAVAO?): kip
39
MUO-002693: APOSTOL PETAR (?): kip
40
MUO-002694: APOSTOL: kip
41
MUO-002695: MARIJA MAGDALENA (?): kip
42
MUO-002761: SV. IVAN EVANĐELIST: kip
43
MUO-002762: Anđelčić: kip
44
MUO-002763: Anđelčić: kip
45
MUO-002776: Sv. Katarina Sienska: kip
46
MUO-002777: Sv. Dominik: kip
47
MUO-002778: Sv. Ivan evanđelist: kip
48
MUO-002780: ANĐEO: kip
49
MUO-002781: ANĐEO: kip
50